SLU logo

Grållan

Katalog över den äldre boksamlingen vid Hernquistbiblioteket


     
  Sökfras1
   
  Sökfras2
 
År
     
Systemet söker på fraser och ordfragment inklusive skiljetecken
Sökfras1: häst
Sökfras2: hernquist,
 
För att söka publ. från 1730-talet kan man skriva
År: 173
 

En dump av katalogen som kommaseparerad textfil (CSV) finns också. Teckenkodningen är UTF-8. Filen kan till exempel importeras i Excel eller liknande program.

Katalogen har tidigare publicerats i bokform. Dess interna smeknamn Grållan kommer av bokens grå färg.